Heerder Historische Vereniging

De Heerder Historisch Vereniging werd officieel opgericht in 1975. De heren Bosch, de Groot en Rook hadden uitgerekend, dat het in 1976 800 jaar geleden zou zijn dat de gelovigen uit Heerde van Godefridus, bisschop van Utrecht, toestemming hadden gekregen om een eigen kerk te stichten. Rondom die kerk vormde zich de kern van het dorp. Dit feit vormde een reden om een vereniging op te richten, die aandacht kon schenken aan de historische kant van de viering van 800 jaar Heerde in 1976.

Aan de oproep om deel te nemen aan een eerste zitting van de HHV in "wording" in de raadszaal van het Gemeentehuis, werd o.a. gehoor gegeven door de heren De Wit, Van de Wal, Otten en een 20-tal anderen.Aanwezig was tevens de Heer Kruiswijk Jansen, de oprichter van het Gelders Oudheidkundig Contact, die in deze jaren vooral behulpzaam was bij de vele oudheidkundige verenigingen die overal werden opgericht. Er werd een bestuur geformeerd met Mr. H.Bosch als voorzitter en de Heer Rook als secretaris.

Allereerst moest het jubileumjaar worden georganiseerd, waarbij- in overleg met het "gemeentelijk" feestcomité- de HHV op zich nam om in recordtijd een boek over de geschiedenis van Heerde te schrijven, een tentoonstelling in te richten en een historische opening van de gehele feestviering in één van de plaatselijke kerken te realiseren, met als "feestredenaar" de toenmalige bisschop van Utrecht, de kardinaal Alfrink. Pas toen de drukte van het jubileumjaar achter de rug was, begon het echte verenigingsleven. Villa Jacoba werd de thuisbasis. Daar is nu een informatieve ruimte met de bibliotheek, fotocollectie, algemeen archief, kaartenkast en computer en het museale gedeelte met de notaris-kledingkamer, de informatieve sprengenkamer, de regelmatig wisselende serretentoonstelling, de stenenkollektie van Wouter Tol en de wisselende tentoonstellingen in de grote tentoonstellingsruimte.

Het ledental van de vereniging is intussen opgelopen tot circa 1050. Niet minder dan 60 vrijwilligers helpen het bestuur om de openingsuren mogelijk te maken, het blad te redigeren, tentoonstellingen in te richten en de archieven te beschrijven, te rubriceren en in computerbestanden te verwerken en het dépot en de bibliotheek te beheren.

Meer informatie over de Heerder Historische Vereniging zoals openingstijden etc. vindt u op: http://home.hccnet.nl/h.h.v

© Eye-T webdesign - Heerde  |  Bijgewerkt: 30-12-2016