Roelof Koebrugge & Simon Verhoeven

Boekenmaker & Vormgever Roelof Koebrugge heeft een grote liefde voor de Heerder historie en het landschap. Hij vertelde op zekere dag aan Simon Verhoeven dat hij graag een boekje zou maken over een bijzonder facet van Heerde, met een mooie lay-out en oude foto´s. De naam Jan van Riemsdijk viel en Verhoeven beloofde hem een aanzet te schrijven.

Dhr. J.A. de Wit, oud conrector van de Heertganck wees Verhoeven naar Mevr. Petra Brands van de Terpweg, familie van de tweede echtgenote van Jan v. Riemsdijk. Zij had nog brieven vol herinneringen van diens zoon Reinier; die de basis vormen voor een "jounalistiek" verhaal. Daarnaast waren er oude bundels, krantenknipsels, foto´s en later bracht Arend Kamphuis (van de Heerder Historische Vereniging) hem nog veel meer documentatie. Tot slot werden er enkele anekdotes/passages ontleend aan bijdragen van Heerde Historisch (ook weer van de hand van de onvermoeibare, vaak droog-humoristische heer de Wit). Schrijver Verhoeven maakte geen annotaties, noch verwijzingen. Voor hem was het een aardig stukje bij wat foto´s. Dat was 2005. Toen bleef het stil...

Tot de plannen om een CD met het Heerder Volkslied op te nemen vastere vormen kregen. Jan Schurink had het idee het oude stukje, dat nog in de la lag hier aan toe te voegen.
Zo werd het idee van Roelof Koebrugge en Simon Verhoeven omgezet in een fraai boekwerkje.

© Eye-T webdesign - Heerde  |  Bijgewerkt: 30-12-2016