Peter Witteveen

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave

Peter R. Witteveen had al op jonge leeftijd een voorliefde voor zang en orgelspel. Hij was nog maar 15 jaar oud toen hij al een vaste aanstelling kreeg als organist in dienst van de Ned. Herv. Kerk, een functie die hij tot op heden uitoefent. Hij was o.m. hoofdorganist van de Johanneskerk te Heerde van 1980 tot 1 januari 2000 en sindsdien cantor-organist in dienst van de Hervormde Kerk (PKN) te Vaassen.

Na de middelbare school en militaire dienstplicht begon hij zijn vakstudie ‘muziek’ aan het Conservatorium van Zwolle, met als hoofdvak Orgel en de bijvakken Piano, Koordirectie en Muziektheorie. In 1980 sloot hij deze opleiding af met de Onderwijsakten A en B Orgel, het Praktijkdiploma Koordirectie en Kerkelijk Orgelspel (cantoraat en improvisatie). Later volgde nog de onderwijsbevoegdheid voor Algemene Muzikale Vorming.

Als koordirigent is hij al actief sinds 1974. Zo was hij van 1986 tot 1991 o.m. gastdirigent van een samengesteld “Hollandkoor” dat optrad tijdens Internationale Kerkmuziekfestivals in Zwitserland (Bern), Duitsland (Oberammergau) en Engeland (Coventry).
Vanaf 1976 is hij als docent werkzaam aan muziekscholen in de regio N.O. Veluwe en geeft les in de vakken orgel, piano, muziektheorie, muzikale basisvorming en koorscholing. Daarnaast is hij sinds 1991 hoofd van de afdeling Muziekonderwijs van het Centrum voor kunst en cultuureducatie De Hank te Heerde. Behalve als koor- en orkestdirigent is hij ook nog actief als componist en arrangeur van zowel vocale als instrumentale muziek. Naast koorwerken schrijft hij o.a. voor orgel, piano (quatre mains) en solo-instrumenten. Ook arrangeert hij orkestbegeleidingen bij koorzang, o.m. voor het Millennium Mannenkoor te Zeist. Werken van zijn hand zijn inmiddels op diverse CD’s te beluisteren. Een aantal van zijn composities voor Gemengd Koor is uitgegeven bij Universal Songs.

Als componist van de orgelbewerking op het Heerder Volkslied was Peter Witteveen al bij het project betrokken, nog voor hij er zelf weet van had. Nadat hij in 2007 door Eva werd benaderd voor de begeleiding van een toch wel wat afwijkende versie van het Heerder Volkslied werd zijn medewerking ook actief.

Samen bekeken ze de mogelijkheden voor de door Eva geschreven tekst, om deze muzikaal vorm te geven. Het hier en nu, de veranderingen die Heerde de afgelopen jaren onderging, ondanks de tekst "Heerde blief maar fijn bie 't olde" moest met de juiste toonzetting gebracht worden, maar tegelijkertijd moest het Heerder Volkslied duidelijk herkenbaar aanwezig blijven.
Het uiteindelijke resultaat is eenvoudig, voor de hand liggend, maar mag er zeker zijn!


© Eye-T webdesign - Heerde  |  Bijgewerkt: 30-12-2016